REDAKSİYON

Redaksiyon bir metnin akışını ve kalitesini iyileştirmek amacıyla incelenmesi sürecidir. Bu süreç iki aşamadan oluşur. Her iki aşamada odaklanılan konular birbirinden tamamen farklıdır.

İlk aşamada metin, genel kalitenin iyileştirilmesi bakımından ele alınır. Özellikle dilin kullanımı ve ifadeler gözden geçirilir. İçerikle ilgili hatalar ve tutarsızlıklar kontrol edilerek doğru terminolojinin kullanıldığı teyit edilir. Burada özel sözlükler, sektöre özel sözlükler ve varsa kurumsal terimler sözlüğünün yanı sıra paralel metinlerden faydalanılır. Bu aşamanın sonunda, metnin dili temiz ve tutarlı ve ifadeler anlaşılır olurken genel anlamda metnin orijinal metin gibi akıcı olması sağlanır. Burada göz önünde bulundurulan sorulardan bazıları şunlardır:

• Kelime seçimleri doğru yapılmış mı?
• Metnin üslubu hedef kitleye uygun mu?
• Gereksiz kelimeler kullanılmış mı?

İkinci aşamada ise metin biçim bakımından ele alınarak dilbilgisi, noktalama işaretleri, yazım hataları vs. gibi hususlara bakılır. Bu aşamada, müşteri tarafından temin edilmiş kurumsal stil kılavuzu veya marka kılavuzu varsa, metnin bu kılavuzlara uygunluğu incelenir. Tüm bu kontroller, özellikle yayınlanmak amacıyla hazırlanmış akademik makaleler, şirket yazıları, ürün kılavuzları gibi metinler açısından son derece önemlidir. Burada göz önünde bulundurulan sorulardan bazıları şöyledir:

• Yazım hataları var mı?
• Noktalama işaretleri doğru yerde kullanılmış mı?
• Özellikle noktadan sonra çift boşluk bırakılmış mı?

Metnin anlaşılır olması, açıklığı ve hedef kitleye hitap eden bir üsluba sahip olmasının başarı üzerindeki etkisi tartışılmazdır. Metin ne kadar anlaşılır olursa, argümanlarınız o kadar ikna edici olacaktır. Fikirleriniz ne kadar parlak olursa olsun, içeriğiniz ne kadar ilgi çekici olursa olsun, bunları akıcı, tutarlı ve hatasız aktaramadığınız sürece istediğiniz etkiyi oluşturamazsınız.

Yorum yapın